Accrowbatics

Markku Lepistö – diatonic accordion
Pekka Pentikäinen – diatonic accordion
Jari Komulainen – diatonic accordion
Juha Virtanen – diatonic accordion
Petri Hakala – quitar
Tapani Varis – double bass

Contact: Pekka Pentikäinen
pp@pekkapentikainen.fi